Ukuzaji Wa Mbolea Ya Takataka Katika Nchi Zenye Joto Jingi

Mbolea hii ni sehemu za viumbe (mabaki ya mimea na wanyama) ambayo imefanyika kuoza kwa muda mrefu kwa ajili ya kusazwa na viumbe wadogo sana. Sehemu za vitu kama matawi, matunda na mabaki ya mboga hutengeneza mbolea ya simadi. Matokeo ya kusazwa huku ni ya rangi ya hudhurungi, tifutifu na hunukia.

Download
Collections Agriculture Practical Answers Soil Fertility and Composting United Kingdom
Issue Date 2002
Format Fact Sheet
Rights Holders HDRA, Garden Organic