हिउँदे मकैमा लाग्ने मुख्य किराहरु

हिउँदे मकैमा लाग्ने मुख्य किराहरुको क्षतिका लक्षण र नियन्त्रण गर्ने  उपायहरु यस ज्ञान सामग्रिमा समावेश गरिएको छ।

Download
Collections Agriculture Cultivation Pest and Disease Management Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2016
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action, Nepal