वर्षिम

वर्षिम एकवर्षिय हिउँदे कोशे घाँस हो । समुन्दी्र सतहदेखि १५०० मिटरसम्म यसको रामा्रे खेती गर्न सकिन्छ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal