रिपिट ब्रिडर्स

रिपिट ब्रिडर्स गाई भैँसीलाई, साँढे वा राँगो लगाएपछि वा कृत्रिम गर्भाधान गरेपछि गर्भ नरहनु र बराबर उल्टिराख्ने अवस्थामा पशुलाई रिपिट ब्रिडर्स भनिन्छ ।

Download
Collections Livestock Livestock - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2014
Format Other
Rights Holders Practical Action Nepal