मेटावोलिक रोगहरू

घाँसपराल नखाने ।पछाडिका खुट्टाका मांशपेशीहरू काम्ने ।ह्याकुलोको भरमा बस्ने र घाँटी बटारेर अँग्रेजीको एस आकार जस्तो बनाई बस्ने ।लम्पसार पर्ने ।तापक्रम कम हुँदै जाने ।समयमै उपचार नपाएमा मृत्यु हुने ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal