मुला खेतीमा लाग्ने मुख्य रोग तथा कीराहरू र तिनको नियन्त्रण

साधारणतया मुला खेतीमा विभिन्न प्रकारका रोग तथा कीरा लाग्छ जसले गर्दा बाली राम्रो हुन पाउदैन । मुला खेतीमा लाग्ने रोगहरु जस्तै पहेंलो रोग, कालो थोप्ले, मुलाको कालो जरा, ह्वाइट रस्ट रोग र कीराहरु को रोकथाम गर्ने उपायहरु यस ज्ञान सामग्रीमा समाबेश गरिएको छ ।

Download
Collections Agriculture Cultivation Pest and Disease Management Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2014
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal