भन्टा खेतीको लागि जग्गाको तयारी र मलखाद व्यवस्थापन

भन्टा खेती गरिने जमिन एक फिट गहिरो गरी तीन चार पटक खनजोत गर्नु पर्दछ । माटोका डल्ला मसिनो बनाइ जमिन समथर बनाउनु पर्दछ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal