बेमौसमी करेला खेती

करेला न्यानो हावापानीमा फस्टाउने एक लहरे तरकारी बाली हो ।करेला खेतीका लागि पाहारिलो,पानी नजम्ने र मलिलो बलौटेदोमट माटो भएको ठाउँ उपयुक्त हुन्छ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2012
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal