बेमौसमी करेला खेती लगाउने समय र नर्सरी व्यवस्थापन

करेला खेती लगाउने समय तथा आवश्यक बीउको दरका बारेमा स्पष्ट हुने ।व्यवस्थित तरिकाले करेला बालीको नर्सरी स्थापना तथा स्वस्थ बेर्ना उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुने ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal