बिरुवाका लागि सूक्ष्म खाद्यतत्व

सूक्ष्म खाद्यतत्व भन्नाले बिरुवालाई ज्यादै कम मात्रामा चाहिने तर नभइनहुने आवश्यक खाद्यतत्वहरु हुन् । फलाम, तामा, क्याल्सियम, जिङ्क, म्याग्नेसियम, बोरोन तथा मोलिब्डेनम सूक्ष्म खाद्य तत्वहरु हुन ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal