बिपद ब्यबस्थापानको तयारीमा विद्यार्थी

यो भिडियो बाधी आएको बेलामा के गर्ने भन्ने बारेमा एक जना बिधार्थी जो सामुदायिक बिपद ब्यबस्थापन समितिका सदश्य पनि हुन उनको बिचार समेटिएको छ ।

Download
Collections Environment and Adaptation to Climate Change Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2014
Format Video
Rights Holders Practical Action