बाढी जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरु

यस ज्ञान सामाग्रीमा बाढी आउनु अघी, आईरहेको बेला र पछीको जोखिमबाट बच्ने र बचाउने उपायहरुको समिक्षा समाबेश गरिएको छ।

Download
Collections Disaster Mitigation Disaster Risk Reduction Practical Answers Response and Reconstruction United Kingdom
Issue Date 2015
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal