बाढीको प्रकोप हुने खानेपानीका स्रोतहरुको व्यवस्थापन

यस प्राविधि ज्ञानमा खानेपानी शुद्धिकरण कसरी गर्नुका साथै खानेपानीका स्रोत बाढीको समयमा प्रदुषित हुनबाट जोगाउन र प्रतिकूल समयमा पनि प्रयोग गर्न र के कस्ता उपायहरु बारे जानकारी समावेश गरिएको छ।

Download
Collections Disaster Mitigation Disaster Risk Reduction Practical Answers Response and Reconstruction United Kingdom
Issue Date 2017
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action, Nepal