बाच्छाबाच्छी तथा पाडापाडीको हेरचाह गर्ने तरिका

बाच्छाबाच्छी तथा पाडापाडीहरू जन्मने बित्तिकै राम्रोसँग सास फेरेका छन् कि छैनन् भनी रेखदेख गर्नुपर्छ । नाकमा सिँगान अड्केर सास फेर्न गाह्रो भएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal