बंगुर प्रजनन् व्यवस्थापन

बंगुरलाई व्यावसायिक बनाउन प्रजनन् व्यवस्थापनले मुख्य भूमिका खेल्छ । हाड नातामा प्रजनन् गराउँदा तौल कम हुने, रोगी भई घाटा हुन सक्छ ।

Download
Collections Livestock Livestock - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal