बंगुर तथा पाठापाठी व्यवस्थापन

बंगुरको गर्भावधि ११४ दिन भएकोले एक हप्ता अगावै प्रसुती खेरमा सार्नुपर्छ ड्ड ३ दिन अघिदेखि दानाको मात्रा घटाएर १ केजी बनाउने ।

Download
Collections Livestock Livestock - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal