प्राङ्गारिक आलुखेतीमा लाग्ने रोग तथा किराको नियन्त्रण गर्ने उपायहरु

आलुवाली लगाउने जग्गामा आलु लगाउनु भन्दा पहिले सुडान घाँस, जुनेलो र तेल परिवारका वाली लगाई माटोमा मिसाउँदा झारपातको नियन्त्रण गर्न मद्धत पुग्ने देखिएको छ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal