प्याज बाली भित्र्याउने र बजार व्यवस्थापन

गानोको उत्पादनका लागि लगाइएको प्याज खन्ने समयमा निकै ध्यान दिनु पर्दछ । गानो छिप्पिए पछि प्याजको पात र डाँठ पहेलिन्छ र घाँटीनेर डाँठ भाच्चिएर भुईँमा लत्रिन्छ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal