प्याज खेतीका लागि जग्गाको तयारी र मलखाद व्यवस्थापन

प्याज खेतीका लागि एक फिट गहिरो हुनेगरी ३÷४ पटक जग्गाको खनजोत गर्नु पर्दछ । प्याजको गानोको विकास माटोको सतहमा हुने भएकोले सतहको माटो खुकुलो हुनु पर्दछ । तसर्थ जग्गामा भएका ठुला डल्ला फुटाइ मसिनो बनाउनु पर्दछ । जग्गा तयार गर्दा राम्ररी पाकेको गोबरमल वा कम्पोष्ट मल १००० के.जि. प्रतिरोपनीका दरले माटोमा मिसाउनु पर्दछ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal