पूर्व–सूचना जीवन रक्षा

यस प्राविधिक ज्ञानले पूर्व–सूचना प्रणालीका सम्बन्धमा प्राक्टिकल एक्शनका अध्ययन र सिकाइको संक्षिप्त विवरण समेनुका साथै यस्ता प्रणालीलाई कसरी अन्यत्र विस्तार र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समावेश गरिएको छ।

Download
Collections Disaster Mitigation Disaster Risk Reduction Practical Answers Response and Reconstruction United Kingdom
Issue Date 2008
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action, Nepal