पी. पी. आर– भेडाबाख्राको महामारी रोग

पी. पी. आर. विषाणुबाट भेडाबाख्रामा लाग्ने अति खतरनाक महामारी रोग हो ।विगतमा यो रोग अफ्रिका महादेशमा सिमित रहेतापनि पशु व्यापार,आवतजावतको क्रममा मध्यपूर्व हुँदै भारत, नेपाल, बंगलादेशमा भित्रिएको पाइन्छ ।

Download
Collections Livestock Livestock - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2012
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal