पशुहरूको पोषणको आवश्यकताबारे जानकारी

पशुको जात मात्र राम्रो भएर हुँदैन । यदि राम्रो स्याहार सुसार गर्न सकिएन भने राम्रो उत्पादन दिँदैन । पशुको स्याहार सुसारमा पशुको दिनहु“ आहारा ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

Download
Collections Livestock Livestock - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2012
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal