तरकारी खेतीका लागि उपयुक्त जातको छनोट

उत्पादन तथा यसको विकासको प्रणालीका आधारमा जातहरू हुने गर्दछन् ।यसै क्रममा स्थानीय, उन्नत र वर्णशङ्कर जातका तरकारी प्रयोग गरिँदै आएको छ र यिनीहरूका आ–आफ्ना खालका गुणहरू हुन्छन् ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal