ज्ञान मार्फत आलु उत्पादनमा वृद्धि ।

यो भिडियो सफलताको कथा प्राविधिक ज्ञान सेवाका एक जना लाभान्वित महिला गंगा कुमारी भुजेलको हो, जसमा ज्ञान प्राप्त गर्नाले खेती क्षमता र उत्पादनमा अभिवृद्धी भएको देखाइएको छ ।

Download
Collections Practical Answers Stories of Change United Kingdom
Issue Date 2014
Format Video
Rights Holders Practical Action