जलवायु परिवर्तन

यस ज्ञान सामाग्रीले जलवायु परिवर्तनको परिभाषा र नेपालमा परेको प्रभावको बारेमा जानकारी दीईएको छ जस्तै यसले कृषिमा पारेको प्रभावको पनि जानकारी दीइएको छ

Download
Collections Practical Answers
Issue Date 2015
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal