घरमै बनाउन सकिने दानाका केहि नमुनाहरू

गाईभैँसीबाट बढी दूध उत्पादन लिनको लागि ढुटो वा मकैको पिठो मात्रै खुवाउनुको साटो त्ससलाई केही सुधार गरेर सन्तुलित आहारा बनाई गाईभैँसीलाई दिन सकिन्छ । यस्तो दाना घरमै समेत बनाउन सकिन्छ ।

Download
Collections Livestock Livestock - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2012
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal