घरभित्रको वायु प्रदुषणको मानव स्वास्थ्यमा असरबारे महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाका लागि अभिमुखीकरण पुस्तिका

नेपालमा घरभित्रको वायु प्रदुषण एक ठूलो वातावरणीय स्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यस समस्याका कारण हाम्रो देशमा मात्र वर्षेनी लगभग ७,५०० जना मानिसको मृत्यु भईरहेको छ ।

Download
Collections Energy Energy - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2009
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal