गुरुत्व आकर्षणमा आधारित रोपवेको विस्तार ।

विशेषगरी यो रोपवे, नेपाल सरकारले प्राक्टिकल एक्सनको प्राविधिक सहयोग र समुदायको श्रमदानबाट स्थापना गरिएको हो । स्थानिय सरकार र सहकारीको अभिरुचिका कारण यस्तै प्रकारका रोपवे अन्य जिल्लामा पनि स्थापना गरिएको छ ।

Download
Collections Practical Answers Transport - General Documents Transport and Infrastructure United Kingdom
Issue Date 2010
Format Video
Rights Holders Practical Action