गारोवाला भवनहरूको लागि भूकम्प सुरक्षात्मक प्रविधि

पीलरवाला भवनहरूलाई भूकम्पबाट सुरक्षित बनाउन भवनको जग, पीलर, विम, स्ल्याबहरू भवन संहिता अनुसार भूकम्पीय भारलाई थेग्ने गरी डिजाइन तथा निमार्ण गर्नु पर्दछ । निमार्णमा भूकम्प सुरक्षात्मक प्रविधिहरूको अनुशरण गर्नु पर्दछ

Download
Collections Disaster Mitigation Disaster Risk Reduction Practical Answers Response and Reconstruction United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal