गाईमा पेट फुल्ने समस्या

पशुको पाचन प्रणालीमा असन्तुलन भई रुमेन, रेटिकुलममा अत्याधिक मात्रामा ग्यास भरिने अवस्थालाई पेट फुल्ने समस्या भनिन्छ । गाई, भैसी भेडा बाखा्रमा यो रोग धेरै देखा पर्छ ।

Download
Collections Livestock Livestock - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2014
Format Other
Rights Holders Practical Action Nepal