गाईभैँसीहरूको स्वास्थ्य व्यवस्थापन

गाईभैँसी पालनबाट फाइदा लिनको निम्ति यिनीहरूको स्वास्थ्य व्यवस्थापन राम्रो रहनु पर्दछ । स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा मुख्य गरी रोग लाग्नै नदिने रोकथामका विधिहरूमा ध्यान दिनु जरूरी हुन्छ । स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्दा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।

Download
Collections Livestock Livestock - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal