गाईभैँसीबाट मानिसमा सर्नसक्ने केही रोगहरू

गाईभँैसी र भेडाबाखा्र जस्ता घरपालुवा पशुहरूमा गर्भपतन भई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पु¥याउने यो रोग मानिसमासमेत सर्नसक्ने भएको कारण विशेष महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

Download
Collections Livestock Livestock - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal