खोरेत (खुरफट्टा)– जनावरमा लाग्ने महामारी रोग

यो खुरफट्टा जनावरहरुमा लाग्ने मुख्य रोग हो । यो रोग विषाणुहरुबाट लाग्दछ । यस रोगले दूध उत्पादन घटाउँछ र निको भएपछि पनि अर्को बेतमा समेत पहिलेको जति दूध आउँदैन । अन्य रोगी जनावरहरुको ¥याल, खुरको घाउ आदिबाट लसपस भएको घाँस, परालको माध्यमबाट यो रोग सर्दछ ।

Download
Collections Livestock Livestock - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2012
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal