खुर्सानी बाली लगाउने समय र नर्सरी व्यवस्थापन

खुर्सानीको नर्सरी राख्न पानी नजम्ने बलौटे दोमट माटो, पाहारिलो र सिँचाइ सुविधा भएको जग्गा उपयुक्त हुन्छ । नर्सरी व्याडको माटो समथर र मसिनो बनाएर तयार गर्नुका साथै देखिएका झारपात तथा अन्य वस्तुहरू हटाउनु पर्दछ । नर्सरी राख्ने ठाउँ सुरक्षित, घर नजिक, सजिलैसँग रेख देख गर्न सकिने र उत्तर–दक्षिण मोहडा भएको हुनु पर्दछ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal