खुर्सानी बालीमा लाग्ने कीरा ,रोग र तिनको व्यवस्थापन

खुर्सानी बालीमा धेरै खालका कीराहरू लाग्दछन् र तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal