खुर्सानी खेतीको गोडमेल र सिँचाइको व्यवस्थापन

खुर्सानी बालीमा सिँचाइ कम वा बढी सुख्खा भएमा उत्पादन राम्रो हुँदैन । तसर्थ खुर्सानी बालीमा सर्वप्रथम बेर्ना सारे पछि तुरुन्तै हल्का सिँचाइ गर्नु पर्दछ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal