केरा खेती को महत्व

पोभान वा चिनीचम्पाः भारतमा ७०% ले खेती गर्ने जात, अग्लो, बोट ठूलो र छिटो बढने, मध्यम आकारको खाँदिएको वास्नादार फल, खडेरी सहने, पानामा रोग नलाग्ने, अन्य रोग र कीरा कम लाग्ने

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2014
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal