कुरिलो खेती प्रविधि

यस ज्ञान सामग्रीमा कुरिलो खेती प्रविधिको जानकारी जस्तै कुरिलो खेती गर्दा जमिनको तयार, कुरिलो रोप्ने तरिका, एक वर्षे क्राउन (जरा) रोप्ने, २–३ महिने बेर्ना सार्ने, सीधै बीउ छर्ने, रोप्ने दूरी जस्ता प्राविधिक ज्ञान दिइएको छ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2015
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal