कात्तिक महिनामा गरिने कृषि कर्महरु

धान काटेर ४÷५ घाम सुकाई मेटलविन वा सुधारिएको भकारीमा थन्काउने । नीम , बोझो, बकाइनो , खुर्सानीको धुलो , टिमुर, मरिच आदिको धुलो प्रति के.जी. ५ देखि १० ग्रामको दरले राखिदिनाले धानमा लाग्ने घुन, पुतलीबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सकिन्छ ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal