काउली वर्गमा लाग्ने मुख्य कीराहरू

काउली वर्गमा विभिन्न कीराहरु लाग्ने गर्दछ जसले गर्दा बाली नष्ट हुन्छ जस्तै बन्दाको पुतली, इँटा बुट्टे पुतली, बन्दाको लाही आदी । यि किराहरुलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने उपाय यस ज्ञान सामग्रीमा जानकारी समाबेश गरिएको छ ।

Download
Collections Agriculture Cultivation Pest and Disease Management Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2014
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal