कम्पोष्ट मल

तरकारी बाली लगाउन बढी प्राङ्गारिक पदार्थ भएको माटोको आवश्यकता पर्दछ । कम्पोष्ट मल, गोठे मल, पीना, हरियो मल आदि प्रयोग गर्नाले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको वृद्धि हुन्छ ।

Download
Collections Agriculture Practical Answers Soil Fertility and Composting United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal