कम्पोष्ट मल बनाउने तरिका

खेर जाने प्राङ्गारिक पदार्थहरू, जस्तै – झारपात, स्याउला, भान्साको फोहोरमैला, बालीको अवशेष आदिलाई खाडल वा थुप्रोमा राखेर कुहाइ बनाइने मललाई कम्पोष्टमल भनिन्छ । गोठेमल जस्तै यो पनि महत्वपूर्ण प्राङ्गारिक मल हो ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2012
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal