कन्ये च्याउको खेती

नेपालका गा्रमीण भेगमा अझै पनि वर्षातको समयलाई नै पर्खेर प्राकृतिक रुपमा उम्रिएको च्याउ खाने प्रचलन छ । जङ्गलमा पाइने विभिन्न रङ्गिबिरङ्गी देखिने खालका च्याउहरु विषालु पनि हुने भएकाले जङ्गली च्याउ खानु हुदैँन ।

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2012
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal