आपत्कालिन सामग्री झोला कसरी तयार गर्ने ?

भूकम्प पछि नभई नहुँने आधारभूत वस्तुहरू राखिएको झोला सुरक्षित र सजिलै भेट्न सकिने स्थानमा राख्नुपर्छ । झोलमा तल दिएका सामग्री राखेर आपत्कालिन झोला तयार गर्न सकिन्छ ।

Download
Collections Disaster Mitigation Disaster Risk Reduction Practical Answers Response and Reconstruction United Kingdom
Issue Date 2013
Format Fact Sheet
Rights Holders Practical Action Nepal