صفات التقاوي الجيده

صفات التقاوي الجيده: -أن تكون خاليه من الاصابه الحشريه والمرضيه. -أن تكون متماثله. -أن تكون خاليه من بذور الحشائش. -أن تكون خاليه من البذور المكسوره. -أن تكون خاليه من بذور الأصناف الأخري.

Download
Collections Agriculture Agriculture - General Documents Practical Answers United Kingdom
Issue Date 2013
Rights Holders Practical Action